Historia szkoły

Historia powstania szkoły w Laskowej datuje się najprawdopodobniej na rok 1892. Świadczą o tym dokumenty:
- protokół rozprawy konkurencyjnej, odbytej w Trzebieńczycach  31 marca 1891 roku.
- pismo Rady Szkolnej Okręgowej w Wadowicach do wójta gminy  Trzebieńczyce z tegoż samego roku.

Rozprawa konkurencyjna, o której wyżej mowa, miała na celu "załatwienie kwestyi spornej między gminami Trzebieńczyce a Laskowa dotyczącej stanowczego oznaczenia i wyboru miejsca pod budowę szkoły".
Podczas rozprawy konkurencyjnej ustalono, że budynek szkolny zostanie wybudowany "na gruncie, który gmina Laskowa bezpłatnie na cel szkoły gotowa jest oddać".

Wszystkie podjęte na posiedzeniu uchwały i postanowienia w zupełności zaakceptował "przewodniczący Rady Szkolnej Miejskiej i zarazem przewodniczący komitetu budowy szkoły Wielebny Ksiądz Dziekan Alfons Krajewski".

W taki oto sposób doszło do wybudowania parterowego budynku. Nauczanie w tym budynku trwało aż do czasów wojny (do 18.06.1942). W tym to dniu nastąpiły liczne wysiedlenia mieszkańców. Od tej też chwili nasza szkoła stała się szkołą dla dzieci niemieckich. Nasi uczniowie uczęszczali w tym czasie do szkoły w Grodzisku. Taki stan utrzymywał się aż do zakończenia wojny. W okresie powojennym część lekcji odbywała się w budynku  prywatnym tzw. "Betlejemce". Właściwy budynek  został oddany do użytku dopiero w roku szkolnym 1957/58. Do parteru budynku z roku 1962 roku dobudowano w 1982 roku piętro z przeznaczeniem na mieszkania dla nauczycieli, a parter przeznaczono na salę gimnastyczną, pracownie do zajęć praktyczno-technicznych i bibliotekę.

W roku szkolnym 1992/93 z inicjatywy dyrektora szkoły  Stanisławy Balonek został powołany do życia Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły, który zainicjował budowę sali gimnastycznej. Na jego czele stanął ówczesny sołtys wsi - pan Andrzej Kajdas.  Dzięki zaangażowaniu finansowemu oraz włączeniu się w prace budowlane mieszkańców Laskowej, Trzebieńczyc i Górek, dnia  1 września 1999r. nastąpiło uroczyste otwarcie sali gimnastycznej.

Wielkim dniem w historii szkoły w Laskowej był z pewnością dzień 09.04.1997r. W dniu tym szkole zostało nadane imię Henryka Sienkiewicza. W uroczystości wziął udział jedyny żyjący wnuk pisarza - Juliusz Sienkiewicz wraz z małżonką.