Informacje dla rodziców

INFORMACJA

Burmistrz Zatora informuje, że w dniu 27 grudnia 2022 roku  Rada Miejska w Zatorze podjęła Uchwałę intencyjną Nr LIV/363/22 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Laskowej.

Zgodnie z przyjętą uchwałą intencyjną Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza
w Laskowej od roku szkolnego 2023/2024 będzie funkcjonowała jako szkoła podstawowa
o strukturze klas I-III z oddziałem przedszkolnym.

Szczegółowe wyjaśnienie planowanych działań znajduję się w uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia.

https://www.zator.pl/urzad/aktualnosci/Informacja-dotyczaca-Uchwaly-intencyjnej-podjetej-przez-Rade-Miejska-w-Zatorze-w-dniu-27-grudnia-2022-r/idn:6255.html

 

 

KONKURS E- LERNINGOWY DLA DZIECI

Plakat konkursu
informacja KRUS - regulamin konkursu

 

Szanowni Państwo
W imieniu inicjatorów kampanii społecznej „Benefis Naszej Rodziny” serdecznie zapraszamy  do włączenia się w działania realizowane na terenie województwa małopolskiego w roku 2022. Kampania realizowana jest przy wsparciu finansowym Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – Biura Pełnomocnika Rządu ds. Demografii.

Głównym celem kampanii jest skupienie aktywności gmin i  placówek edukacyjnych w Małopolsce na trosce o rodzinę jako fundamencie ładu społecznego oraz wspieranie pozytywnego wizerunku rodziny w przestrzeni publicznej.

Projekt zakłada wypromowanie w rodzinach małopolskich celebrowania własnej wyjątkowości poprzez wprowadzenie do kalendarza uroczystości rodzinnych - Benefisu Naszej Rodziny – specjalnego święta rodzinnego.

Pierwsza edycja projektu miała miejsce w 2020 roku.  https://kamp2022.benefisrodzin.pl/index.php/benefis-rodzin-2020/  W tym tygodniu do gmin trafią również informacje przesłane drogą tradycyjną.

Serdecznie zapraszamy  do udziału w projekcie, zgłoszenia można przysyłać do

15 października 2022 r.  na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ilość gmin mogących otrzymać bezpłatny pakiet kampanijny do realizacji benefisów rodzinnych na  swoim terenie   jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Na wszelkie pytania odpowiedzą inicjatorzy kampanii, telefonicznie pod numerami telefonu: 503328642, 517212084

Z wyrazami szacunku

Zespół inicjatorów kampanii

Maria Kruk

Wojciech Słonina

Renata Knez

LIST MINISTRA ZDROWIA- SZCZEPIENIA OCHRONNE


DZIECI W WIRTUALNEJ SIECI

NASTOLATKI W WIRTUALNYM TUNELU

Szanowni Rodzice!

Małopolski Kurator Oświaty wydał negatywną opinię
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Laskowej.

Wszystkich chętnych ZAPRASZAMY DO SZKOŁY!!!

 
 
 
REKRUTACJA  NA ROK SZKOLNY 2022/2023
 
zapraszamy do oddziału przedszkolnego , pierwszej i czwartej klasy szkoły podstawowej
 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W LASKOWEJ NA ROK 2022/2023
Do naszej szkoły prowadzona będzie rekrutacja do oddziału przedszkolnego oraz do klasy I i IV, zgodnie z przepisami.
Na stronie Urzędu w zakładce Aktualności 28.01. 2022 r. zamieszczono informacje dotyczące rekrutacji.
Linki do powyższych informacji zostaną także zamieszczone na stronie internetowej naszej szkoły.
Informacje o rekrutacji do oddziału przedszkolnego oraz klasy I i IV są także wywieszone na tablicy ogłoszeniowej naszej szkoły.
Wnioski będzie można pobrać ze strony szkoły lub w sekretariacie.

Terminy:
7.02 -18.02.2022 r. złożenie pisemnego potwierdzenia rodzica o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w naszym oddziale przedszkolnym w godzinach pracy sekretariatu, tj. 8.00-12.00;


28.02.-11.03.2022 r. składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 d0 12.00, a w ostatnim dniu rekrutacji do godz. 15.00.

 

 

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ  I KLASY CZWARTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W LASKOWEJ

14.02.-04.03 2022 r. składanie wniosków do klasy I i IV naszej szkoły w sekretariacie, w godzinach od 8.00 d0 12.00, a w ostatnim dniu rekrutacji do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje znajdują się pod podanymi linkami oraz na tablicy ogłoszeń w szkole.

 

Zarządzenie Burmistrza  Zatora w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 dla klas pierwszych  szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zator

 

WAŻNE!!! UCHWAŁY INTENCYJNE DOTYCZĄCE SZKOŁY

W dniu 01.02.2022 r. na stronie internetowej Gminy Zator w zakładce Aktualności zamieszczono informacje dotyczące Uchwał Intencyjnych podjętych przez Radę Miejską w Zatorze w dniu 27 stycznia 2022 r.
Uchwały Intencyjne nie są ostatecznymi uchwałami, a jedynie intencją, czyli zamiarem.
O likwidacji szkoły i przekształceniach ostatecznie decyduje Kuratorium Oświaty.

Link do strony gminy

Zawiadomienie Burmistrza Zatora

        W imieniu Gminy Zator Burmistrz Zatora działając z upoważnienia Rady Miejskiej w Zatorze na podstawie art. 89 ust. 1 i 3 w zw. art. 29 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, ze zm.)  oraz Uchwały NR XLII/270/22 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Laskowej zawiadamia:

Zgodnie z przyjętą uchwałą intencyjną: 

 1. Wyraża się zamiar likwidacji z końcem roku szkolnego 2021/2022, tj. z dniem 31 sierpnia 2022 r. Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Laskowej z siedzibą: 32-640 Zator, Laskowa ul. Zdrojowa 9.
 2. Uczniom likwidowanej Szkoły Podstawowej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Laskowej zapewnia się możliwość kontynuowania nauki od 01.09.2022 r. w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Zatorze w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Zatorze.
 3. Wychowankom oddziału przedszkolnego likwidowanej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Laskowej  zapewnia się kontynuowanie wychowania przedszkolnego od 01.09.2022 r. w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Zatorze w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Zatorze.
 4. Uczniom i wychowankom likwidowanej szkoły zapewnia się bezpłatny transport i opiekę podczas dowozu.

 Szczegółowe uzasadnienie planowanych działań znajduje się na stronie internetowej www.zator.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Zatorze.

 

                                                                      

SZCZEPIENIA

list Ministra Zdrowia
kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego
deklaracja rodzica/opiekuna

Rozkład jazdy autobusu szkolnego:

Grodzisko PKP: 7.22

Grodzisko boisko: 7.23

Laskowa szkoła: 14.02 oraz 15.30

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE " AKTYWNI MIESZKAŃCY W MAŁOPOLSCE"
 W ramach promocji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Statystyczny  w Krakowie organizuje konkurs „Aktywni mieszkańcy w Małopolsce”. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców województwa,  którzy poprzez udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, mają możliwość wypromowania swojej gminy oraz wsparcia znajdujących się na jej terenie jednostek oświatowo-kulturalnych.

Według założeń konkursu co 2 tygodnie gmina o największym procentowym przyroście liczby spisanych w danej edycji mieszkańców wygrywa nagrody. Po zakończeniu danej edycji, obliczony zostanie dla każdej gminy w województwie małopolskim przyrost liczby mieszkańców, którzy zostali spisani w NSP 2021 w czasie trwania edycji. Przyrost ten jest wyrażoną w punktach procentowych różnicą między odsetkiem osób spisanych w gminie na początku i na końcu edycji.

 Wszystkie informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie https://krakow.stat.gov.pl/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021/konkursy/  
 W przypadku pytań prosimy o kontakt poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: +48 695 255 538.

Zapraszamy do udziału w Narodowym Spisie Powszechnym!

informacje 

strona internetowa


Więcej informacji  przeczytaj na stronie internetowej 
 

 Procedury bezpieczeństwa na rok szkolny 2020/2021
w szkole w związku z zagrożeniem Covid 19:


PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19 ZGODNIE Z WYTYCZNYMI GISu ORAZ PRZYGOTOWANIA POMIESZCZENIA NA IZLOTORIUM

PROCEDURY PRZYJMOWANIA I ODBIERANIA DZIECI DO PRZEDZSZKOLA ZGODNIE Z WYTYCZNYMI GISu i MENu
 

PROCEDURY WERYFIKACJI STANU ZDROWIA DZIECKA I ZASADY KOMUNIKACJI Z RODZICEM/OPIEKUNEM PRAWNYM
 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W CZASIE EPIDEMII ORAZ NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEMLUB ZACHOROWANIA NA COVID-19 ZGODNIE Z WYTYCZNYMI GISu, MZ, MEN

ANEKS DO REGULAMINU

WAŻNE NUMERY TELEFONÓW


Szanowni Rodzice, prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi Covid 19

 1. Informacje  Ministerstwa Zdrowia.
 2. Informacje  Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 3. Informacje Głównego Inspektora Sanitarnego.


Drodzy Rodzice zachęcamy do   zapoznania się z informacjami na temat kompetencji kluczowych.
Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, uzyskania szans na zatrudnienie, włączenia społecznego i aktywnego obywatelstwa. Rozwija się je w perspektywie uczenia się przez całe życie, począwszy od wczesnego dzieciństwa przez całe dorosłe życie. 
Wszystkie kompetencje kluczowe uważa się za jednakowo ważne , a  każda z nich może przyczynić się do udanego życia w społeczeństwie.

Ustanowiono osiem kompetencji kluczowych:

 1. kompetencje w zakresie czytania i pisania;
 2.  kompetencje językowe;
 3.  kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii;
 4. kompetencje cyfrowe;
 5.  kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się;
 6. kompetencje obywatelskie;
 7.  kompetencje w zakresie przedsiębiorczości;
 8.  kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie Państwo na stronach: www.ipex.eu ,  https://www.ore.edu.pl/, Kompetencje kluczowe- informator dla rodziców i opiekunów,  „Kompetencje kluczowe przygotowanie do życia.”.

 
 RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

 STATUT SZKOŁY