O szkole

Nasza szkoła gwarantuje:

 • indywidualne podejście do ucznia – żaden uczeń nie jest anonimowy w MAŁEJ, KAMERALNEJ SZKOLE
 • miłą i przyjazną atmosferę
 • naukę na jedną zmianę
 • efektywne przygotowanie do udziału w konkursach pozaszkolnych
 • zróżnicowany poziom nauczania dopasowany do możliwości percepcyjnych uczniów
 • doskonale przygotowaną kompetentną kadrę
 • zróżnicowane zajęcia pozalekcyjne
 • gimnastykę korekcyjną
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczną
 • aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym
 • pracownię komputerową ze stanowiskiem dla każdego ucznia

Na naszą pomoc mogą liczyć również dzieci, którym nauka sprawia trudności. Pomagamy im je przezwyciężyć organizując zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, wspomagające rozwój ucznia i zajęcia rewalidacyjne.
Uczniowie naszej szkoły biorą udział w programach i projektach.
W roku 2012 Kuratorium Oświaty w Krakowie przyznało naszej placówce Certyfikat Szkoły przyjaznej dla dziecka sześcioletniego.

 

Raport z ewaluacji zewnętrznej. 

Sprawozdanie finansowe za 2018 r.