Programy i projekty

  

5 X 2018r. odbyły się zajęcia warsztatowe dla przedszkolaków dotyczące zanieczyszczenia  i ochrony powietrza „Czyste powietrze dla każdego”, w ramach akcji przekazania oczyszczaczy powietrza do przedszkoli z terenu województwa małopolskiego.
Warsztaty obejmowały:
Część I-
Wprowadzenie- zapoznanie się z maskotką Panem Wicherkiem.
Część II- Doświadczenia
wyjaśniające dzieciom, co to jest powietrze i jakie są jego właściwościistnienie powietrza w przedmiotach (materia nieożywiona), skład powietrza, ruch powietrza, kolor, smak i zapach powietrza.
Część III-
Prezentacja zestawu demonstrującego działanie energii odnawialnych (m. in. wiatru).
Część IV
- Tworzenie rysunków obrazujących źródła zanieczyszczeń powietrza oraz obrazków nawiązujących do sposobów zapobiegania temu zjawisku.
Część V
- Podsumowanie zajęć- Quiz

 

   

Nawet najmłodsi muszą wiedzieć, że każdy powinien dbać o własne zdrowie. Przedszkolaki uczestniczyły w programie prozdrowotnym „Czyste powietrze wokół nas” zainspirowanym przez Sanepid w Oświęcimiu. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach, łatwo przyswajały informacje na temat problemu dymu tytoniowego oraz jak unikać sytuacji, w których dzieci przebywają w pomieszczeniach zadymionych. Wprowadzenie wychowania antynikotynowego jako części wychowania zdrowotnego dla tej grupy wiekowej stanowi pierwsze ogniwo w łańcuchu działań edukacyjnych na rzecz kształtowania świadomych postaw antynikotynowych dzieci przedszkolnych.

KLIKNIJ