Szanowni Rodzice!

Zapraszamy do oddziału przedszkolnego z wydłużonym czasem opieki nad dziećmi do 9 godzin
 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W LASKOWEJ NA ROK 2024/2025


Do naszej szkoły prowadzona będzie rekrutacja do oddziału przedszkolnego zgodnie z przepisami.
Na stronie Urzędu w zakładce Aktualności zamieszczono informacje dotyczące rekrutacji:

 

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zator w roku szkolnym 2024/2025


Informacje o rekrutacji do oddziału przedszkolnego  są podane w linkach, a także wywieszone na tablicy ogłoszeniowej naszej szkoły.
Wnioski będzie można pobrać ze strony szkoły lub w sekretariacie.
 

1. Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zator w roku szkolnym 2024/2025

2. Zarządzenie Burmistrza z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025.

3. Uchwała nr LIX/414/23 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/354/22 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym